Telemarkkinointi

 

Telemarkkinointi ja puhelinpalvelut ovat tehokas tapa hankkia lisää myyntivoimaa ja vahvistaa yrityksen toimintaa ilman suuria investointeja.

Suomen Avainsanojen myynti- ja markkinointipalveluiden avulla voit laajentaa asiakaskuntaasi tavoittamalla uusia kohderyhmiä, kasvattaa tulosta tehostamalla jälkimarkkinointia ja aktivoimalla nykyasiakkaita sekä lisätä yrityksesi ja palveluidesi tunnettuutta.

Tarjoamme telemarkkinointipalvelut sekä yrityssektorille (B-to-B) että kuluttajakauppaan (B-to-C). Myynti- ja markkinointikampanjat räätälöidään aina asiakaskohtaisesti tavoitteiden, kohderyhmän ja projektin pituuden mukaan.

Telemarkkinointi- ja kontaktointipalvelumme osa-alueet:

 • B-to-B telemarkkinointi
 • B-to-C telemarkkinointi
 • Tuotteiden ja palveluiden puhelinmyynti
 • Asiakashankinta / Uusasiakashankinta
 • Asiakkaiden aktivointisoitot
 • Tietojen / sopimusten päivityssoitot
 • Jälkimarkkinointi ja lisämyynti
 • Myyntikäyntien varaussoitot
 • Asiakastapaamisaikojen varaukset
 • Myyntihenkilöstön buukkaus
 • Muut räätälöidyt telemarkkinointipalvelut

Myynnin ammattilaiset palveluksessanne

Henkilöstömme koostuu myynnin, markkinoinnin ja puhelinpalveluiden ammattilaisista, jotka vastaavat asiakasprojektien läpiviennistä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Työntekijöiden ammattitaitoa ylläpidämme järjestämällä aktiivisesti päivityskoulutuksia. Yksittäisiä myyntipuheluita voidaan nauhoittaa sekä laadunvalvonta- että koulutustarkoituksiin.

Jokainen kohtaaminen on tärkeä, ainutlaatuinen ja arvokas.

Etenkin, kun kohtaamisen tarkoituksena on synnyttää uusi asiakassuhde tai jatkaa ja vahvistaa jo olemassa olevaa asiakkuutta.

Kumppanuuskeskusteluissa meidän ja mahdollisen uuden asiakkaamme välillä korostamme aina sitä, että tarjoamme aina asiakkaallemme mahdollisuuden saada sen, mitä kokonaisuudessaan voimme heille tarjota. Emme ainoastaan sitä, mitä he kokevat tarvitsevansa.

Uusi kumppanuussuhde meidän ja asiakkaamme välillä perustuu säntilliseen ja tarkkaan taustatyöhön.

Kuuntelemme, mitä asiakkaamme tarvitsee, ja kuulemamme perusteella räätälöimme toimintamallin, jonka avulla pystymme vastaamaan asiakkaamme tarpeeseen.

Tavoitteemme on aina täyttää tarve, ja tarjota se, mitä koemme asiakkaamme kokonaisuudessaan ansaitsevan. Tarve on helppo määritellä, ja osaavan kumppanin kanssa myös mahdollista toteuttaa.

Asiakkaamme ansaitsevat mielestämme kuitenkin enemmän. He ansaitsevat sen, että voivat luottaa kumppaniinsa. Heillä on oikeus odottaa, että me osaamme. Heillä on oikeus vaatia, ja meillä on velvollisuus ja tahto tehdä kaikkemme, jotta asiakkaamme saa, mitä haluaa.

Usein käykin niin, että ”pilotilla” aloitettu, määräaikainen kokeiluprojekti saa jatkoa. Asiakkaamme haluaakin lisää ja enemmän. Näissä tilanteissa olemme saavuttaneet sen, mitä asiakas on alkutilanteessa meiltä halunnut; olemme täyttäneet tarpeen, olemme suoriutuneet tehtävästämme, yhdessä kumppanimme kanssa siten, että asiakkaamme alkuperäinen tarve on täytetty. Seuraava askel on luonnollisesti se, että pyrimme antamaan asiakkaallemme sen, mitä kokonaisuudessaan voimme heille tarjota.

Jokainen asiakkaamme asioi reaaliajassa ja aina tarvittaessa projektiin nimetyn päällikön kanssa.

Päällikkömme huolehtii siitä, että jokapäiväinen työskentely tapahtuu asiakkaamme yrityksen ja brändin haluamalla ja edellyttämällä tavalla.

Raportoimme tuloksista, haasteista ja tavoitetilanteista sovitun mukaisesti. Yleensä päivittäin. Mikäli kohtaamme haasteita, tai koemme, että alkuperäistä toimintamallia tulisi muokata, kerromme siitä asiakkaallemme välittömästi.

Kumppanuus asiakkuuden alussa on aina tiivistä yhteistyötä – ei yksipuolista suorittamista.

Konkreettisen puhelintyön seuraamisessa meitä auttaa nykyaikainen, automaattinen soittojärjestelmä, joka mahdollistaa tarkan reaaliaikaisen tulos- ja tehokkuusseurannan ja myös puheluiden nauhoittamisen. Tallenteita käytämme hyödyksi koulutus- ja laadunvalvontatilanteissa.

Kertokaa, mitä tarvitsette. Me kerromme sen jälkeen, mitä voimme tarjota, ja mitä voimme yhdessä saavuttaa.

  Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset valmiina palvelukseenne